Oriol Farrés Juste

Oriol Farrés Juste (Sabadell,1980). Ha treballat com a professor de secundària i actualment és professor de filosofia a la Universitat de Girona. Ha col·laborat en la redacció de manuals de filosofia i ha traduït La condició humana de Hannah Arendt (Barcelona: Empuries, 2009). Així mateix, és professor consultor del Instituto de Altos Estudios Universitarios.

 

Edicions A Petició, SL © 2008 - CIF B17741240 - Parc Científic i Tecnològic de la UdG
Edifici Giroemprèn - Despatx A1.18 - C/ Pic de Peguera, 11 - 17003 Girona
inscrita al Registre Mercantil de Girona, al Volum 1919, Foli 108, Secció 8, full núm. GI-31787, inscripció 1a